БФБ - мост към Deutsche Börse Venture Network
През 2015г. Deutsche Börse® стартира Deutsche Börse Venture Network® като екосистема за растеж в Германия. Към днешна дата тя има повече от 200 компании-членове и 460 инвеститори от цял свят, които я превръщат в паневропейска мрежа за растеж.

БФБ е партньор на Deutsche Börse Venture Network в България и предлага персонализираните услуги на мрежата като успешен и иновативен подход за подкрепа на компаниите, които са потенциални членове. Благодарение на онлайн платформата на Deutsche Börse Venture Network, която свързва стартъпи и МСП, инвеститори и партньори на мрежата в различни области, българските компании имат ценен достъп до контакти, капитал и обучителни панели, които са от ключово значение за успешното управление на бизнеса. Това помага на компаниите на различни етапи на растеж да преследват ефективно и оптимално своите стратегически цели.

БФБ предоставя на стартиращите, малки и средни компании цялата необходима информация, консултации и съвети относно характеристиките, предимствата, възможностите и критериите за оценка на Deutsche Börse Venture Network. Борсата извършва първоначалната оценка на потенциалните кандидати от България по критериите на Deutsche Börse Venture Network и оказва пълно съдействие по пътя им към членство.
Какво предлага Deutsche Börse Venture Network?
Всяка компания има свой собствен път на растеж. Deutsche Börse Venture Network предлага индивидуално съдействие, както и набор от гъвкави обслужващи модули - вие просто избирате тези, които най-добре отговарят на вашите потребности.
Капитал
Мрежа
Умения
Повече за Deutsche Börse Venture Network
Deutsche Börse Venture Network критерии
Критерии за компаниите
(да отговарят поне на три от посочените)
Ранен етап
Рунд B - Post-Seed
Късен етап
Рунд C - Pre-IPO
Годишни приходи 1
> 1 млн. евро
> 10 млн. евро
Годишен растеж и специфични KPIs 2
Бизнес специфики (indicating traction) 2
Например годишен ръст на приходите > 30%
Годишна нетна печалба 1
-
> 0.5 млн. евро
Собствен капитал
-
> 5 млн. евро
Общо набран капитал
> 1 млн. евро
> 10 млн. евро
Известен частен инвеститор 3
Да
Да
Bootstrap финансиране
Без външно финансиране
< 1 млн.евро общ обем на финансиране (дългосрочен дълг и собствен капитал)
1 Въз основа на последните 12 месеца или на текуща база
2 В зависимост от индивидуалния случай, напр. голям брой нови потребители или растеж на клиентската база
3 Рисков инвеститор с богат опит, който вече е направил значителна инвестиция във вашата компания
Искате ли Вашата компания да получи съдействие от БФБ за присъединяване към тази общност?

Моля, изпратете Вашата заявка:
свържете се с нас