Интро
За beamUp lab
Какво правим?
Компании
/ Партньори
Това е beamUp lab!
beamUp lab е програма за стимулиране и насърчаване растежа на български стартъпи, малки и средни компании. Инициативата е на Българска фондова борса, под егидата на Министерството на финансите и се реализира в партньорството с Фонд на фондовете, Българска банка за развитие, Европейска банка за възстановяване и развитие, Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и Българска стартъп aсоциация.
Целта на програмата е да отличи перспективни и иновативни български компании с устойчиви бизнес модели, да им даде видимост пред потенциални инвеститори, както и да повиши тяхното знание относно възможностите за финансиране.
прочети повече
Възможностите за рисково и дялово финансиране пред амбициозните стартъпи и МСП са фокус на първата стратегическа среща от програмата beamUp lab
26.11.2020
София, 26 ноември 2020 – Възможностите за рисково и дялово финансиране са основна тема на първата стратегическа среща по програмата beamUp lab, която се провежда днес онлайн.
Стартира програма за стимулиране на растежа и развитието на стартъпи и МСП - beamUp lab
03.11.2020
София, 3 ноември 2020 – Днес беше даден официален старт на програма за стимулиране и насърчаване растежа на стартъпи, малки и средни компании - beamUp lab.

За beamUp lab:
Основен фокус на програмата е цикъл от четири стратегически срещи, на които компаниите се запознават с всички възможности за финансиране, така че да могат да инвестират гъвкаво и успешно в своето развитие и растеж. По време на срещите компаниите обменят опит и най-добри бизнес практики, менторирани са от висококвалифицирани експерти на партниращите организации и институции, и общуват професионално с тях в неформална среда.

Програмата е с продължителност от една година, като през нея ще преминават 20 компании. Тези компании се подбират по специална методология, създадена от Българска фондова борса.
В резултат на постоянен мониторинг върху компаниите в края на програмата, Българска фондова борса и партньорите обявяват класирането им и награждават най-добре представилите се сред тях. Всяка компания получава сертификат, че е минала през програмата и електронен знак, който утвърждава репутацията й на пазара и е признание за бизнес успеха й. Убедени сме, че компания като Вашата, която премине през програмата, става неин естествен посланик.
вижте събития

Какво правим?

Компании
Партньори