Интро
За beamuplab
Какво правим?
Компании
/ Партньори
/ Съветник
Това е beamuplab !
beamuplab е програма за стимулиране и насърчаване растежа на български стартъпи, малки и средни компании. Инициативата е на Българска фондова борса, под егидата на Министерството на финансите и се реализира в партньорството с Фонд на фондовете, Българска банка за развитие, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейската инвестиционна банка, Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, Българска стартъп aсоциация и Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране.
Целта на програмата е да отличи перспективни и иновативни български компании с устойчиви бизнес модели, да им даде видимост пред потенциални инвеститори, както и да повиши тяхното знание относно възможностите за финансиране.
прочети повече
Пет амбициозни и переспективни компании от beamuplab влизат във фокуса на инвестиционните анализатори в четвъртата стратегическа среща от програмата
16.10.2023
София, 16 октомври 2023 – Защо една компания да стане публична – какви са ползите и предимствата от листване на борсата? Това ще е основната тема на фокус по време на четвъртата и последна годишна стратегическа среща от програмата beamuplab, която ще се проведе на 16 октомври 2023 г. в Entract 127, на ул. „Георги Раковски“ 127.
Възможностите за набиранe на капитал от пазар beam на БФБ и насоки за успешно IPO на него – основна тема на третата стратегическа среща от програма beamuplab
16.05.2023
София, 16 май 2023 – Възможностите за набиране на капитал за растеж и развитие на динамични и иновиращи малки и средни компании от пазар beam и насоки за успешно IPO на него са основна тема на третата стратегическа среща от програма beamuplabGravity MeetUp III, която се провежда днес и неин домакин е Българска фондова борса.

За beamuplab :
Основен фокус на програмата е цикъл от четири стратегически срещи, на които компаниите се запознават с всички възможности за финансиране, така че да могат да инвестират гъвкаво и успешно в своето развитие и растеж. По време на срещите компаниите обменят опит и най-добри бизнес практики, менторирани са от висококвалифицирани експерти на партниращите организации и институции, и общуват професионално с тях в неформална среда.

Програмата е с продължителност от една година, като през нея ще преминават 20 компании. Тези компании се подбират по специална методология, създадена от Българска фондова борса.
В резултат на постоянен мониторинг върху компаниите в края на програмата, Българска фондова борса и партньорите обявяват класирането им и награждават най-добре представилите се сред тях. Всяка компания получава сертификат, че е минала през програмата и електронен знак, който утвърждава репутацията й на пазара и е признание за бизнес успеха й. Убедени сме, че компания като Вашата, която премине през програмата, става неин естествен посланик.
вижте събития

Какво правим?

Компании
Партньори
Съветник