Екосистема
Изграждаме жизнеспособна общност от успешни стартъпи, МСП и инвеститори, които да стимулират икономическия просперитет на страната ни