Инвеститори
Фондове за рисково и дялово инвестиране в България, от които стартъпи, малки и средни компании могат да търсят финансиране за своето бизнес развитие.

Източник на информацията за фондовете е сп. Forbes България