beamuplab Awards 2022
В резултат на представянето през годината, в допълнение с професионалният анализ и експертиза на партньорите в програмата, на галактическа церемония galaxyparty2022 отличихме с награди за най-значими постижения в beamuplab в следните категории:
SUPER STAR – Payhawk

MOON FOR INVESTORS – Econicone

SUN OF COMMUITY – Coursedot

GREEN STAR – Transmetrics

FAVOURITE STAR – LaDigue

BEAMUP STAR – Министерство на иновациите и растежаПоздравления и много успехи на всички компании от второто издание на програмата, които вече са звезди на beamuplab!
beamuplab  Favourite star 2021