КлаудКарт АД
основана през 2020
София
брой служители: 54

Сектор
Информационни технологии
Основен продукт
SaaS платформа за създаване на електронни магазини
CloudCart е водеща платформа, предоставяща услуга, която позволява на потребителите да създават успешни онлайн магазини (eCommerce-as-a-service). Тя помага на своите клиенти да станат успешни и печеливши търговци, като се отличава с естетически дизайни, разнообразие от приложения и специализирани услуги за увеличаване на продажбите.

CloudCart предлага различни решения за своите клиенти и партньори: „Automated by Design, Human by Nature“ - скалируем продукт, предоставящ персонален подход; локално релевантен метод, комбиниран с динамична екосистема и интегрирани маркетингови инструменти от корпоративно ниво, предназначени за малките и средните търговци.

Продуктите на CloudCart са разделени на четири категории:
  • CloudCart Core - основните функции за създаване, персонализиране и управление на магазина;
  • CC Extended - функционалности, необходими на професионалните онлайн търговци за оптимизиране на процесите, разширяване на бизнеса и изграждане на ефективна структура за управление;
  • Marketing Suite - възможности за анализ на данни, от сегментиране на потребителите до разнообразие от инструменти за продажби и комуникация;
  • CloudCart Services - партньорство с агенции и фрийлансъри.
Брой рундове финансиране:
2
Общо външно финансиране (лева):
4 000 000
Нетни приходи от продажби за последните 3 години (лева)
2020
2021
2022
1 139 000
1 537 000
2 280 000
Нетна печалба / загуба за последните 3 години (лева)
2020
2021
2022
56 000
-913 000
-1 389 000
Общо активи за последните 3 години (лева)
2020
2021
2022
2 888 000
4 369 000
3 287 000
1 139 000
1 537 000
2 280 000
2020
2021
2022
Нетни приходи от продажби за последните 3 години (лева)