СМТУ АД
основана през 2014
София
брой служители: 25

Сектор
Информационни технологии
Основен продукт
Интернет на нещата (internet of things), дистанционно наблюдаване и контролиране хардуерното оборудване за индустриалния сектор
CM2W е софтуерна компания в областта на Интернет на нещата (IoT), специализирана в разработването на платформа за дистанционно наблюдение и контрол на широка гама от хардуерно оборудване. Тази платформа осигурява единен начин за комуникация с различни разпределителни устройства, които са свързани към интернет. Чрез нея потребителите могат да наблюдават и контролират в реално време всичкото дозиращо оборудване, до което имат достъп.

CM2W произвежда също и специфичен хардуер - интелигентни контролери за автоматизация на процеса на дозиране. Всички хардуерни продукти на CM2W имат възможност да се свързват с тяхната интернет платформа, използвайки различни видове комуникационни модули.

Основен фокус на компанията е пазарът на индустриална хигиена, включително сегментите на промишлено пране, миене на съдове и общо почистване. CM2W е пионер в прилагането на IoT решения в този пазар. Решенията на компанията са приложими и в сферата на селското стопанство и млекопроизводството, където прецизното дозиране и сензорното проследяване на работния процес са от ключово значение.

CM2W е притежател на патент за „Адаптивна система за дозиране“ в България и в САЩ. В момента компанията продава своите продукти в над 50 страни по целия свят.
Брой рундове финансиране:
2
Общо външно финансиране (лева):
1 369 000
Нетни приходи от продажби за последните 3 години (лева)
2020
2021
2022
2 841 000
5 201 000
6 612 000
Нетна печалба / загуба за последните 3 години (лева)
2020
2021
2022
42 000
306 000
442 000
Общо активи за последните 3 години (лева)
2020
2021
2022
2 222 000
3 097 000
2 994 000
2 841 000
5 201 000
6 612 000
2020
2021
2022
Нетни приходи от продажби за последните 3 години (лева)