Сайкъл Гетс АД
основана през 2018
София
брой служители: 85

Сектор
Производство на велосипеди и мотоциклети
Основен продукт
Алуминиеви рамки за велосипеди и електрически мотоциклети
Cycle Gets е млада и развиваща се компания, профилирана в производството на алуминиеви рамки за велосипеди и електрически мотоциклети. Нейни клиенти са водещи световни компании от велосипедната индустрия, разположени предимно в Западна Европа. Дружеството се отличава с модерен и интегриран подход към производствения процес, като обхваща всички стъпки от дизайна до сглобяването на отделните компоненти.

Целта на компанията е да стане едно от първите производствени предприятия в Европа, които разработват и произвеждат алуминиеви рамки за велосипеди и електрически велосипеди. За разлика от китайските производители, които разчитат на подизпълнители и това удължава времето за създаване на крайния продукт, Cycle Gets планира да намали времето за производство до 8-12 седмици, като започне роботизирано производство на серия от рамки. Това ще гарантира оптимизация на процесите, по-висока ефективност и качество.

Cycle Gets планира да произвежда до 216 000 бройки годишно при пълен капацитет. Това ще допринесе за развитието на българската и европейската индустрия и ще създаде положителна конкуренция на азиатския пазар.
Нетни приходи от продажби за последните 3 години (лева)
2020
2021
2022
0
875 000
1 189 000
Нетна печалба / загуба за последните 3 години (лева)
2020
2021
2022
-1 599 000
-2 444 000
-3 195 000
Общо активи за последните 3 години (лева)
2020
2021
2022
8 312 000
8 783 000
9 806 000
0
875 000
1 189 000
2020
2021
2022
Нетни приходи от продажби за последните 3 години (лева)