Динамик Прайсинг ООД
основана през 2018
София
брой служители: 12

Сектор
Технологии за електронна търговия (е-commerce)
Основен продукт
Платформа за динамично ценообразуване в електронната търговия
Dynamic Pricing е технологична компания, която успешно отговаря на предизвикателствата на динамичния свят на електронната търговия, като предлага на своите клиенти надеждни и ефективни инструменти за оптимизация на цените и увеличаване на техните печалби.

Dynamic Pricing разработва иновативни решения за ефективно управление на стратегии за ценообразуване и промоции в средни и големи електронни магазини. Технологията им оптимизира ценообразуването и играе ключова роля при оценка на цялото портфолио продажби, като използва предварително зададени правила и стратегии. Датабазираният подход на компанията взима под внимание конкуренцията, реалното търсене и наличността, за да коригира цените за оптимална печалба. Внедряването на технологията води до увеличение на приходите, маржовете и по-бърз цикъл на продажбите.

Решението на Dynamic Pricing сравнява цените на продукти с подобни характеристики, но произведени от конкурентни марки, известен като процесът на бенчмаркинг. Компанията обслужва големи магазини и марки, както и търговци в екосистемата на Shopify.
Брой рундове финансиране:
1
Общо външно финансиране (лева):
1 200 000
Нетни приходи от продажби за последните 3 години (лева)
2020
2021
2022
197 000
306 000
399 000
Нетна печалба / загуба за последните 3 години (лева)
2020
2021
2022
3 000
82 000
-62 000
Общо активи за последните 3 години (лева)
2020
2021
2022
84 000
168 000
225 000
197 000
306 000
399 000
2020
2021
2022
Нетни приходи от продажби за последните 3 години (лева)