Ейт Инвестмънтс АД
основана през 2016
София
брой служители: 35

Сектор
Здравни технологии
Основен продукт
Интегрирана платформа за достъп до медицински услуги
Healee е иновативна компания в областта на здравните технологии, която предоставя на здравните организации интегрирани решения за подобряване достъпа на пациентите до медицинска грижа. Системата им включва разнообразни резервационни и комуникационни канали, които осигуряват бързо обслужване и ефективна навигация на пациентите, оптимизирайки потока от пациенти и възможностите за резервация.

Водещото решение на Healee съчетава в едно онлайн резервации, управление на календара за няколко екипа, телемедицина и комуникации с пациентите, както и автоматизирани проверки за допустимост на пациентите. Системата е успешно приложена в различни организации, предоставящи психично здраве и първична медицинска помощ, улеснявайки 700 000+ пациентски посещения на месец при 5000+ специалисти.

Healee е единствената компания в сектора, която предлага напълно конфигурируемо решение за управление на графици, което гарантира персонализирано изживяване на всеки пациент и член на екипа. С интегрираната си инфраструктура и съвместимост с EHR, системата на Healee предлага бъдещеориентиран подход, който помага на здравните организации да привлекат и задържат повече пациенти, да оптимизират своята работа и да увеличат своята рентабилност.
Брой рундове финансиране:
2
Общо външно финансиране (лева):
5 476 000
Нетни приходи от продажби за последните 3 години (лева)
2020
2021
2022
410 000
768 000
1 937 000
Нетна печалба / загуба за последните 3 години (лева)
2020
2021
2022
-646 000
-587 000
-551 000
Общо активи за последните 3 години (лева)
2020
2021
2022
1 677 000
1 203 000
4 796 000
410 000
768 000
1 937 000
2020
2021
2022
Нетни приходи от продажби за последните 3 години (лева)