Хелти барс ООД
основана през 2015
София
брой служители: 94

Сектор
Хранително-вкусова промишленост
Основен продукт
Протеинови барове
елти Барс ООД е иновативна, модерна и бързоразвиваща се компания, която се ръководи от мотото: „НАШАТА СТРАСТ Е ДА ПРАВИМ БАРОВЕ“. Компанията разработва и произвежда протеинови барове по модела „Private Label”.

Концепцията е насочена към производството на продукти, които отговарят на нуждите на активни потребители, които да доставят удоволствие, но и да дават усещане за комфорт и добра физическа форма.

Продуктите на компанията отговарят на редица световни стандарти, норми и изисквания за качество, които да го гарантират.

Healthy Bars продължава да расте и да се развива, като към момента, чрез своите партньори предоставя продуктите в над повече от 46 държави.
Нетни приходи от продажби за последните 3 години (лева)
2020
2021
2022
5 053 000
7 345 000
12 132 000
Нетна печалба / загуба за последните 3 години (лева)
2020
2021
2022
472 000
613 000
680 000
Общо активи за последните 3 години (лева)
2020
2021
2022
2 856 000
4 203 000
6 403 000
5 053 000
7 345 000
12 132 000
2020
2021
2022
Нетни приходи от продажби за последните 3 години (лева)