Грийн Иновейшън АД
основана през 2021
София
брой служители: 27

Сектор
Водородни технологии и енергетика
Основен продукт
Електролизьори с висока ефективност, иновативна електроника и гъвкава интеграция за производство на водород
Hydrogenera е компания, която се фокусира върху разработката на водородни технологии от 2016 година. Тя притежава богат опит и портфолио от проекти, които целят консултиране и създаване на нови технологии за използване на зелен водород като основен енергиен източник. Разработката на технологии е основен приоритет на компанията, което им позволява да постоянно подобряват и надграждат своите продукти.

Електролизьорите на Hydrogenera са предпочитани поради високата им ефективност, иновативна електроника и гъвкава интеграция. В момента екипът на компанията работи над различни проекти, като интеграция на системи за водород в затворени цикли, системи за двигатели с вътрешно горене на водород и увеличение на капацитета на електролизьорите до 100 kW на модул. Тези проекти имат за цел да подобрят процеса на производство и интеграция на водородни технологии.

Hydrogenera се фокусира и върху разработването на метал-хидридни системи за съхранение на водород. Този вид съхранение не изисква предварително компресиране на водорода и е изключително ефикасен и безопасен. Метал-хидридните сплави се свързват с водорода и образуват стабилни метални хидриди, които могат да бъдат съхранявани под ниско налягане.
Нетни приходи от продажби за последните 3 години (лева)
2020
2021
2022
-
344 000
994 000
Нетна печалба / загуба за последните 3 години (лева)
2020
2021
2022
-
150 000
213 000
Общо активи за последните 3 години (лева)
2020
2021
2022
-
533 000
5 639 000
-
344 000
994 000
2020
2021
2022
Нетни приходи от продажби за последните 3 години (лева)