Моите Пари Груп АД
основана през 2005
София
брой служители: 30

Сектор
Финанси
Основен продукт
Финансов портал за консултиране и финансово планиране
MoitePari.bg е водещият портал за финансови сравнения в България от 2005 г, с мисията да помага на хората да вземат информирани решения за техните лични финанси. Освен уникалните обективни сравнения на всички банкови продукти на българския пазар, сайтът предлага финансови съвети, калкулатори, дискусионен форум, седмичен видеокаст MoitePari TV и академия за лични финанси. Екип от квалифицирани консултанти - MoitePari Consult, предлага и набиращата популярност услуга лично финансово планиране.

CreditLand, дъщерно дружество на MoitePari.bg, е водещ кредитен посредник, създаден през 2006 г., със сключени договори за партньорство с 15 водещи банки и финансови институции. Клиентите на CreditLand получават професионално и безпристрастно консултиране при избора и кандидатстване за най-изгоден ипотечен, потребителски или бизнес кредит. Понастоящем в CreditLand работят над 120 обучени кредитни консултанта в над 30 града в България. Консултантите на CreditLand са обслужили над 9 300 доволни клиенти, усвоили над 550 млн. лв. ипотечни, потребителски и бизнес кредити.

Част от групата е и финансовият портал Finzoom.ro, създаден през 2006 г., който използвайки същата софтуерна платформа и модел на MoitePari.bg, успешно оперира на румънския пазар от офиса в Букурещ.

Екипът на Групата преследва най-високо качество и непрестанно иновира услугите, които предлага, надгражда софтуерните платформи и дигиталните услуги на всяка една от компаниите. В резултат на това, групата бележи много висок двуцифрен растеж през всяка от последните 5 години и продължава да се развива динамично.
Нетни приходи от продажби за последните 3 години (лева)
2018
2019
2020
1 280 000
1 768 000
1 830 000
Нетна печалба / загуба за последните 3 години (лева)
2018
2019
2020
-56 000
126 000
116 000
Общо активи за последните 3 години (лева)
2018
2019
2020
494 000
605 000
672 000
1 280 000
1 768 000
1 830 000
2018
2019
2020
Нетни приходи от продажби за последните 3 години (лева)