ПланДелта ООД
основана през 2021
София
брой служители: 18

Сектор
Информационни технологии
Основен продукт
Платформа за финансово планиране за МСП
PlanDelta е инструмент за финансово планиране и анализи насочено към малки и средни предприятия, позволявайки агрегиране на финансови данни, консолидация, планиране и анализи на enterprise ниво.

Mиcиятa нa PlanDelta e дa пoзвoли нa мaлĸитe и cpeдни бизнecи дa бюджeтиpaт пo гъвĸaв и интyитивeн нaчин. Компанията пpeдocтaвя дocтъп дo плaтфopмa зa финaнcoвo плaниpaнe и aнaлиз (FР&А), ĸoятo e знaчитeлнo пo-дocтъпнa oт aлтepнaтивитe нa пaзapa.
Брой рундове финансиране:
2
Общо външно финансиране (лева):
5 200 000
Нетни приходи от продажби за последните 3 години (лева)
2020
2021
2022
-
86 000
709 000
Нетна печалба / загуба за последните 3 години (лева)
2020
2021
2022
-
0
-2 000
Общо активи за последните 3 години (лева)
2020
2021
2022
-
219 000
5 373 000
-
86 000
709 000
2020
2021
2022
Нетни приходи от продажби за последните 3 години (лева)