Релева АД
основана през 2020
София
брой служители: 20

Сектор
Информационни технологии
Основен продукт
Софтуерно решение за онлайн магазини чрез автоматизации, базирани на изкуствен интелект
Releva е иновативно решение, което осигурява сигурен и стабилен растеж на онлайн магазините чрез автоматизации, базирани на изкуствен интелект. Платформата помага на търговците на дребно в онлайн пространството да увеличат приходите си между 20% и 45%, като повишава броя на покупките и средната стойност на пазарската кошница.

Releva предоставя платформа за маркетингова автоматизация, която персонализира уебсайта и мултиканалната комуникация на бранда, като по този начин увеличава процента на конверсиите, приходите и средната стойност на поръчките.

Releva комбинира инструменти за измерване, характеризиране, експериментиране, анализиране, прогнозиране и автоматизиране на растежа на онлайн бизнеса в реално време. Платформата съчетава нуждите на потребителите с продажбената стратегия на търговеца, оптимизирайки комуникацията с клиентите във всички канали и превръщайки я в ангажираща и ефективна.
Брой рундове финансиране:
1
Общо външно финансиране (лева):
1 617 286
Нетни приходи от продажби за последните 3 години (лева)
2020
2021
2022
22 000
108 000
305 000
Нетна печалба / загуба за последните 3 години (лева)
2020
2021
2022
10 000
-10 000
-377 000
Общо активи за последните 3 години (лева)
2020
2021
2022
17 000
42 000
1 274 000
22 000
108 000
305 000
2020
2021
2022
Нетни приходи от продажби за последните 3 години (лева)