РПА Консултинг ООД
основана през 2020
София
брой служители: 2

Сектор
Информационни технологии
Основен продукт
Софтуер за автоматизация на бизнес процеси
РПА Консултинг е водеща българска компания, специализирана в разработката на решения за автоматизация на бизнес процеси, чрез внедряване на софтуерни роботи. Тези роботи използват когнитивни технологии, изкуствен интелект и машинно учене, за да извършват задачи, които традиционно се изпълняват от хора. Дейността на РПА Консултинг е фокусирана върху предоставянето на иновативни и ефективни решения за автоматизация на процесите при корпоративни клиенти в секторите търговия, производство, финанси, застраховане и FMCG.

РПА Консултинг се отличава с уникалните си крос-платформени RPA решения, които са разработени специално за нуждите на крайните клиенти. Компанията е реализирала над 100 успешни проекта за автоматизация на бизнес процеси, които са приложени от клиенти в България и чужбина. Целта на компанията е да предложи пълноценни и интегрирани решения за цялостната дигитална трансформация на бизнеса на своите клиенти.

През 2020 година, РПА Консултинг беше избрана за една от 12-те компании с най-голям потенциал за развитие в международната мрежа Endeavor. След успешното завършване на програмата, компанията спечели престижната награда на инвеститорите от мрежата - F27 (f27.io). Освен това, РПА Консултинг успешно приключи рунд за набиране на капитал с участието на двама ключови български инвеститори - Digital Solutions Partners Fund и Innovation Capital България.
Нетни приходи от продажби за последните 3 години (лева)
2020
2021
2022
105 000
314 000
246 000
Нетна печалба / загуба за последните 3 години (лева)
2020
2021
2022
81 000
-339 000
-91 000
Общо активи за последните 3 години (лева)
2020
2021
2022
166 000
695 000
594 000
105 000
314 000
246 000
2020
2021
2022
Нетни приходи от продажби за последните 3 години (лева)