Саппиенс ООД
основана през 2019
София
брой служители: 12

Сектор
Информационни технологии
Основен продукт
Платформа за управление на цифрови активи
Sappience е иновативна българска компания в сферата на low-code/no-code технологиите, което улеснява разработката на приложения без необходимостта от обширен код. Компанията се фокусира върху създаването на дигитални близнаци на физически активи, позволявайки на фирмите да анализират и оптимизират своите ресурси ефективно. Sappience е известна със своя иновативен подход и променя начина, по който бизнесът разработва и използва софтуер.

Със своето решение Asset Insider, облачен софтуерен продукт, който управлява над 1.2 милиона актива за клиенти на три континента, Sappience поставя високи стандарти в управлението на активите. Тя предоставя на компаниите инструменти за анализ и оптимизация на своите физически активи, като същевременно предлага прогнози за техния жизнен цикъл, основавайки се на актуални и исторически данни. Тази технология дава възможност на фирмите да разгледат 360-градусов поглед върху своите активи и да прилагат иновативни методи за тяхното управление.

С възможностите на low-code/no-code технологията и обширния опит, Sappience успешно подпомага компании от различни индустрии в управлението на техните активи. Тя планира да разшири своите услуги и да предложи продуктите си на нови пазари, като по този начин допринесе за развитието на българската иновативност в световен мащаб.
Брой рундове финансиране:
1
Общо външно финансиране (лева):
391 166
Нетни приходи от продажби за последните 3 години (лева)
2020
2021
2022
119 000
371 000
497 000
Нетна печалба / загуба за последните 3 години (лева)
2020
2021
2022
33 000
63 000
-84 000
Общо активи за последните 3 години (лева)
2020
2021
2022
87 000
605 000
525 000
119 000
371 000
497 000
2020
2021
2022
Нетни приходи от продажби за последните 3 години (лева)