Суайп БГ ООД
основана през 2021
София
брой служители: 15

Сектор
Технологична индустрия
Основен продукт
Платформа за изкупуване и продажба на реновирани смартфони
SWIPE е иновативна компания, която изкупува и реновира употребявани смартфони, предлагайки ги на клиентите си с двугодишна гаранция и гъвкави модели на плащане. Този подход подкрепя кръговата икономика и допринася за намаляване на екологичния отпечатък.

Предлаганите цени от SWIPE са с 15% по-ниски от пазарните за новите модели и 50% по-ниски за по-старите, като клиентите могат да получат бърза оценка на стойността на своите стари устройства чрез платформата на уебсайта. След това телефоните се ремонтират, като 70% от тях са в състояние, което позволява незабавната им продажба.

SWIPE е пример за компания, която успява да съчетае устойчивия начин на живот с модерните технологии, като същевременно предлага изгодни решения за своите клиенти. Предложенията на компанията са отговор на нарастващата тенденция за рециклиране и оптимизиране на ресурсите, като същевременно се грижи за нуждите и удовлетворението на клиентите.
Брой рундове финансиране:
3
Общо външно финансиране (лева):
3 600 000
Нетни приходи от продажби за последните 3 години (лева)
2020
2021
2022
-
42 000
1 265 000
Нетна печалба / загуба за последните 3 години (лева)
2020
2021
2022
-
-25 000
-259 000
Общо активи за последните 3 години (лева)
2020
2021
2022
-
140 000
884 000
-
42 000
1 265 000
2020
2021
2022
Нетни приходи от продажби за последните 3 години (лева)