Рекурсив Медия АД
основана през 2021
София
брой служители: 12

Сектор
Медии и журналистика
Основен продукт
Онлайн медийно съдържание, фокусирано върху технологичните и стартиращи общности в Централна и Източна Европа
The Recursive е независима онлайн медия, която се фокусира върху технологичните и стартъп общности в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Мисията на платформата е да предлага конструктивна журналистика, задълбочен анализ и статистически данни за регионалната иновационна екосистема, като същевременно подкрепя стартъпите, технологичните фирми и фондовете за венчър капитал в изграждането на техния бранд и международната видимост.

Силата на The Recursive е в нейната способност да извежда на преден план историите на предприемачите и компаниите, които оформят бъдещето на региона, и да ги подпомага в тяхното стремеж към международно признание. Този подход е осъществен успешно чрез създаването на кампании за съдържание на маркетинг, които резонират с иновационните технологични бизнеси в България и отвъд границите ѝ.

В момента компанията е в процес на разширение към нови международни пазари, включително Румъния, Гърция, Сърбия, Северна Македония и Албания. Аудиторията на платформата е съставена от образовани, технологично грамотни млади професионалисти, включително основатели, инвеститори, вземащи решения и ИТ специалисти, които са лидери в новата икономика и ценят предприемаческия дух и настроението за растеж.
Брой рундове финансиране:
2
Общо външно финансиране (лева):
882 000
Нетни приходи от продажби за последните 3 години (лева)
2020
2021
2022
-
109 000
459 000
Нетна печалба / загуба за последните 3 години (лева)
2020
2021
2022
-
-180 000
-219 000
Общо активи за последните 3 години (лева)
2020
2021
2022
-
82 000
585 000
-
109 000
459 000
2020
2021
2022
Нетни приходи от продажби за последните 3 години (лева)