Биосийк АД
основана през 2017
София
брой служители: 7

Сектор
Информационни технологии
Основен продукт
GPT решение за преход на данни и комплексни анализи
ZmeiTech е иновативна компания, която предоставя GPT базирани бизнес решения, целящи подобряване на ефективността на работните процеси. Основните услуги на ZmeiTech включват автоматизация на управлението на документи, семантично търсене, разработка на чатботове и консолидация на данни. Всички предлагани услуги са насочени към оптимизация на работния процес, намаляване на човешките грешки и подобряване на общата производителност на бизнеса.

Водещо предложение на компанията е GPT решението Newton, което управлява преходите на данни, например от Excel към SQL, и се интегрира с платформи като Google BigQuery и DuckDB. Newton също така облекчава напредналите анализи, базирани на Python, като по този начин осигурява цялостен преглед на операциите на компанията.

В бъдеще, ZmeiTech планира да продължи развитието си и да интегрира още повече технологии, за да отговори на динамичните нужди на съвременните бизнеси. Мисията на компанията е да оптимизира операциите и да предлага решения, които са в съответствие с последните технологични тенденции и потребности на клиентите.
Брой рундове финансиране:
2
Общо външно финансиране (лева):
1 200 000
Нетни приходи от продажби за последните 3 години (лева)
2020
2021
2022
39 000
160 000
554 000
Нетна печалба / загуба за последните 3 години (лева)
2020
2021
2022
-53 000
-70 000
92 000
Общо активи за последните 3 години (лева)
2020
2021
2022
1 012 000
1 158 000
1 300 000
39 000
160 000
554 000
2020
2021
2022
Нетни приходи от продажби за последните 3 години (лева)