Насекомо АД
основана през 2017
София
брой служители: 28

Сектор
Биотехнологии
Основен продукт
Протеини и липиди от ларви на насекоми; торове; суровини за фуражната индустрия
Използвайки принципите на кръговата икономика и производството с нулеви отпадъци, Насекомо произвежда иновативни, висококачествени и устойчиви продукти от насекоми, които се използват във фуражните и земеделски индустрии. Компанията отглежда мухата Черен войник за превръщането на отпадъци от растителни произход в биомаса, която след това се трансформира в алтернативен протеин, употребяван за фуражи за животни и риби. Гореописаният процес се нарича биоконверсия чрез насекоми и включва изхранване на ларвите на мухата с отпадъци и странични продукти от растителен произход.

Продуктите, които произвежда компанията, са протеини и мазнини от насекоми за включване във фуражи за животни, както и органичен тор за употреба в земеделието. Насекомо развиват производството си в гр. Елин Пелин, където вече имат фабрика, както и център за селекция на насекомите, в които работят 28 служители – експерти от различни области като биология, ентомология, agtech, индустриализация, ИТ, операции, производство и други. От края на 2020 компанията планира разрастване на производството и увеличаване на капацитета с 25 пъти, благодарение на модулните си, автоматизирани и роботизирани технологии за отглеждане на насекоми.

Насекомо е първата компания произвеждаща устойчиви продукти от насекоми в цяла Югоизточна Европа и една от 5 такива в ЕС, които вече притежават нужните разрешителни, за да продават продуктите си на клиенти.

Бъдещите планове на компанията са да се позиционират като производител, както на технология за биоконверсия чрез насекоми, така и на генетично-селектирани ларви. С тези планове тя цели да направи възможно навлизането и на други компании в индустрията за производство на продукти от насекоми, като по този начин многократно увеличат положителния ефект на индустрията си върху устойчивото развитие в глобален мащаб. През 2050 този ефект ще се изразява в спестяването 25 мил. тона емисии на въглероден двуокис, 33 мил. тона дива риба, както и ще обработват 136 мил тона отпадъци на годишна база.
Нетни приходи от продажби за последните 3 години (лева)
2017
2018
2019
-
-
39 000
-
-
39 000
2017
2018
2019
Нетни приходи от продажби за последните 3 години (лева)